خداوند براي هر دردي درمان آن را آفريد . نجات بشريت با طب سنتي ايران . مردم ايران هزاران سال تنها با روشهاي درماني و پيشگيري طب سنتي خود حفظ سلامتي و درمان درد کردند . با عرض پوزش از شما عزيزان ، سايت هنوز در حال تکميل مطالب و محتويات علمي است و زبان لاتين سايت نيز در آينده نزديک آماده مي شود.
بیماران صعب العلاج و لاعلاج
   

خداوند براي هر دردي درمان آن را آفريد

بيماران صعب العلاج و لاعلاج در طب مدرن:

در مکتب درماني طب مدرن، علي رغم تمام پيشرفتهاي تکنولوژي آن ، هنوز قادر به درمان بسياري از بيماريها نيست . مطمئناً اولين سؤالي که به ذهن مي آيد چرا با وجود اين همه امکانات و پيشرفتهاي طب مدرن ، اين وضعيت وجود دارد. ؟ ما با سالها تحصيل در طب مدرن ، وتحقيق در طب سنتي و تجربه درمان بيماريها با روشهاي درماني معجزه گر طب سنتي ايران جواب اين سؤال را داده ايم . بهترين جواب و گواه ما بر ادعاهايمان، بيماراني هستند که بعد از سالها درمان با روشهاي طب مدرن ، نه تنها درمان نشده اند بلکه عوارض داروئي، آنها را نسبت به گذشته بد تر هم نموده است . و چون از طب مدرن نا اميد شده اند به طب سنتي ايران روي آورده و با لطف پروردگار و روشهاي معجزه گر طب سنتي ايران درمان شده اند . در ابتداي سخن گفتيم که براي هر دردي خداوند درماني آفريده است ، رمز کار ما در طب سنتي ايران ، استفاده از همين سخن با ارزش است . ما براي درمان از  خدا و آفريده هاي اوکمک مي گيريم اما مکتب درماني طب مدرن از دانش بشر و آنچه که او با دست خود مي سازد کمک مي گيرد. به همين دليل بيماريهائي که در طب مدرن صعب العلاج و لا علاج است در مکتب درماني طب سنتي ايران قابل درمان است . چون توان ما در دست خداست و او در مکتب درماني ما پزشک واقعي است . وما يک رابطي بين خدا و انسان هستيم . با اين ديدگاه و ايدئولوژي ، از 12 سال قبل، حدود 100 هزار مورد ويزيت بيماران با روشهاي درماني طب سنتي ايران انجام داده ايم . اکثربيماراني را که از نظر طب مدرن صعب العلاج و لا علاج است . درمان نموده ايم و مدارک آنها آماده ارائه به مراکز علمي جهان است .

 يک مکتب درماني وقتي هزاران سال حافظ سلامتي ودرمان دردهاي يک کشور و بخش عظيمي از جهان بوده است . مطمئناً گنجينه اي با ارزش از علم ودانش در رشته پزشکي است . که در دنياي مدرن امروز نجات بخش است. مکتب درماني معجزه گر طب سنتي ايران، هزاران سال در ايران وجهان حافظ سلامتي و درمان دردها بوده است. و مردم ايران زمين در سايه روشهاي اين مکتب درماني، قوي ترين ، سالم ترين و پر انرژي ترين مردم دنيا قبل از هفتاد سال اخير بوده اند. در ايران قبل از ظهور وهجوم استعماري طب مدرن، همه دردها وحتي سخت ترين جراحي ها مثل جراحي چشم و مغز طبق دستورات طب سنتي ايران انجام شده است . اين خود نشان دهنده آن است که مکتب درماني ما کامل است . و مثل مکتب درماني مدرن راه پيشرفت را در همه زمينه هاي پزشکي ادامه داده است . اما استعمار اجازه پيشرفت به ما نداد .

استعمار از بيگانه پرستي شاهان ايراني استفاده کرد وبا ترفندي جاه طلبانه، طب مدرن را به طور کامل جايگزين طب سنتي ايران کرد و اجازه نداد در دانشگاههاي ايران حتي بخش کوچکي از تجربيات گرانقدر اين مکتب معجزه گر تدريس شود.وراه پيشرفت خود را ادامه دهد . وبا کمال بي رحمي حتي بعضي از يافته هاي مکتب طب سنتي ايران را به نام خود ثبت کرد . واگر نامي از اين طب آورد ،کلمه طب عربي را به کار برد.کار تا آنجا پيش رفت که نخبگان ايران ، بعد از سالها تحصيل طب مدرن، نه تنها طب ايراني را آموزش نبينند! بلکه آن را تاريخ گذشته وتمسخر آميز بدانند و استفاده از آن را کاري بيهوده قلمداد کنند . اين وضعيت خفت بار به جائي رسيد ، که تمام قوانين قضائي پزشکي در مهد پزشکي جهان ، براساس طب مدرن تنظيم شد . با اعمال قوانين فوق، طبابت در ايران، تنها با روشهاي طب مدرن مجاز بود وروشهاي درماني طب سنتي ايران جرم محسوب شد. در اين رهگذر          درد آور، بسياري از پزشکان سنتي ايران حتي به زندان افکنده شدند. سالها گذشت تا اينکه شيرمردان و شيرزناني از ميان پزشکاني که درس طب مدرن خوانده بودند وبا چالشهاي مهم آن آشنا شده بودند. دل به دريا زده و در ميان تدابير سخت وزارت بهداشت، طب سنتي ايران را از دل خروارها غبار نيرنگ و تمسخراحيا نمودند . هرچند که دردها و رنجها کشيدند اما اعتقاد قلبي آنها به اثرات معجزه گر طب سنتي ايران و توکل به ذات احديت پروردگار، باعث شد رفته رفته بر تعداد پزشکان اين مکتب درماني افزوده شده و بدليل درمانهاي معجزه آسا، خيل عظيم مردم به سمت اين سرمايه با ارزش ملي سرازيرشود . تا اينکه دولت مردان ما بعد از حدود هفتاد سال غربت ، phD طب سنتي ايران را مصوب کرده و توسط وزارت بهداشت از ميان پزشکان عمومي، تعدادي را براي گذراندن دوره تخصصي phD   پذيرفتند . هرچند که اشکالات اساسي در اين پذيرش دير هنگام وجود دارد ،اما بهر حال براي زخم خورده هاي اين راه دشوار مرهمي بود . چون همان مطالبي که در گذشته جرم بود، حالا واحد درسي دانشگاه شد . انتظار مي رفت که وزارت بهداشت به دنبال خون دل خورده هاي اين راه برود تا آنها بتوانند بعد از سالها درد و رنج حداقل تجربيات خود را از طريق دانشگاه به همکاران خود منتقل کنند . اما اين کار نه تنها انجام نشد، بلکه بر عليه بعضي از اساتيد برجسته طب سنتي ايران موضع گيري شد . بطوري که مدرسيني که براي تدريس اتنخاب شدند بعضاً از شاگردان کم تجربه همين اساتيد کنار گذاشته شده هستند. حتي به سراغ بعضي از اين اساتيد نيامدند !که ببينند چه دردهاي مهمي را با روشهاي طب سنتي ايران درمان کرده اند . تا لاقل در آموزش استفاده کنند

نوسنده اين سطور، هم که داراي مدرک دکتراي پزشکي است بخش مهمي از عمر خود را صرف تحقيق ، پژوهش ، مطالعه و درمان با روشهاي طب سنتي ايران کرد . و دهها هزار بيماري را که از طب مدرن خسته شده بودند باروشهاي درماني طب سنتي ايران درمان کرد . بطوري که تجربيات گرانقدري را کسب نمود . حال که وزارت بهداشت به سراغش نيامد تصميم گرفت اين تجربيات با ارزش را با سايت درمان ايراني در اختيار علاقمندان مکتب درماني طب سنتي ايران قرار دهد. تاشايد قبل از مردن کسي به سراغش آمد .تصميم بر اين است حال که دربهاي دانشگاه طب سنتي به روي وارثان واقعي آن بسته است از بيرون براي محصلان آن تجربيات خود را هديه کنيم تا در آينده اين عزيزان با تجربه بيشتري به طبابت مشغول شوند.

بهر حال عصاره سالها درد و رنج احياي طب سنتي ايران را تقديم مي نمائيم . مطمئناً تا کنون به اين شيوه درمان نديده ايد. چون تمام نسخ ، توسط مؤلف ( که داراي مدرک دکتراي طب مدرن است وسابقه 10 سال تحقيق ، پژوهش و درمان با روش طب سنتي ايران دارد ) از دل گنجينه کهن طب سنتي و تجربيات شخصي استخراج شده است . هيچ نسخه اي گفته نشده ، مگر با استفاده از ،  آن صدها  بيمار لاعلاج و يا صعب العلاج درمان شده باشند.

ما از ميان هزاران بيماري امروز، رايج ترين آنها را که در طول 10 سال طبابت طب سنتي ايران به ما مراجعه کرده ، و درمان شده اند معرفي نموده و  روشهاي درمان آنها را که به کار بسته و جواب گرفته ايم  در زير بيان مي کنيم . 
 
  

طب سنتي ايران نياز به تجربه و اجتهاد دارد

طب سنتي ايران يک مکتب عظيم درماني است، که ده ها روش درماني معجزه گر دارد . در هر روش درماني گاهي ،  صدها دارو براي يک درد وجود دارد ، مثل گياه درماني ،که يکي از بزرگترين روشهاي درماني طب سنتي ايران است و براي هر دردي صدها گياه وجود دارد.

در گياه درماني هزاران دارو وجود دارد، که هر کدام خود داروخانه اي در يک گياه ، و بعضي هم درمانگاهي در يک گياه هستند .

در طب سنتي ايران براي هر بيماري هزاران دارو ، ده ها روش درماني ، و براي هر دارو صدها و گاهي هزاران اثر درماني وجود دارد .و از طرفي پيچيدگي جسمي و مزاجي انسان ، و روشهاي درماني طب سنتي به حدي است ،که هيچگاه نمي توان براي چند بيمار مبتلا به يک بيماري ،  يک دارو استفاده کرد .

حال هر پزشک طب سنتي ايران ، از ميان اين همه روش ، و دارو مي تواند با توجه مطالعه ، تجربه ، خلاقيت و توان خود ،ساده ترين ، بي عارضه ترين و اثرگذارترين دارو را انتخاب کند و با آن دردها را درمان کند .

اين فلسفه درمان ، در مکتب درماني ايران ،  به يک معجزه شبيه است و نقطه تفاوت ما با طب مدرن از همينجا آغاز مي شود.

در طب مدرن براي يک درد يک داروي مشخص و پرعارضه وجود دارد ، اما در طب سنتي ايران براي هر درد هزاران دارو وجود دارد و باز اين درد درمزاجهاي مختلف داروهاي خاص خود را دارد .که چون از جنس انسان هستند يا بدون عارضه اند يا اگر هم در اثر اشتباه تجويز ،  عارضه اي ايجاد شود ، مربوط به خطاي پزشک است و در فطرت داروي طبيعي ،  عارضه وجود ندارد.

پس يک پزشک طب سنتي ايران ، بايد در دانش عظيم اين مکتب درماني ، اجتهاد کسب کند ، تا بتواند حفظ سلامتي و درمان درد کند .

آنگاه ، مي تواند براي خود يک  شيوه درماني انتخاب کند ، که مباني آن طب سنتي ايران، و همراه با خلاقيت و تجربه شخصي باشد . به همين دليل است که وقتي کتب طب سنتي را مطالعه مي کنيم ، پزشکان مختلف آن ،  در عين حاليکه در مباني با هم يکي بودند ، اما در نسخ و استفاده از روشها ، براي درمان بيماريها ، متفاوت بوده اند. 
 
اساس روش کار من اصلاح مزاج است
 
تمام موجودات جانداروبي جان و همه آنچه در طبيعت هستند تحت نآثير چهار عنصرآب،خاك،هواوآتش بوجود مي آيند كه اين چهار عنصر حالاني را ايجاد مي كنند كه مهمترين هدف آفرينش متعادل كردن آن حالات است كه مزاج نام دارد.آب سردي وتري،خاك سردي وخشكي هوا گرمي وتري وآتش گرمي و خشكي ايجاد مي كند اين حالات منفرد است شامل سردي،گرمي،تريوخشكي يا مركب است شامل سرد وتر،سردوخشك،گرم وترويا گرم وخشك است فصلها مي آيند و مي روند تا مزاج طتيعت را متعادل كنند بهار گرمي و تري، تابستان گرمي وخشكي و زمستان سردي وتري دارد هر مكان در جهان داراي مزاجي است حيوانات وانسانها مزاج مشخصي دارند وقتي در جهان سردي،گرمي،تري وخشكي درتعادل باشد همه چيز امن امان است اما اگرهر يك از اين حالات زياد بشودويا به شدت كاهش يابد دگرگوني،بيماري وحوادث اتفاق مي افتد.

كار خداوند در عالم آفرينش تعادل مزاج است ومتآسفانه تاكنون كار بشر بر هم زدن اين تعادل بوده است كه اثرات ان را در گرم شدن زمين مي بينيم.در ميان موجودات عالم تنظيم مزاج در انسان شايد پيچيده ترين و سخت ترين كار باشد.

انسانها در زندگي روزمره بايد طوري عمل كنند كه مزاجشان هميشه به سمت تعادل حركت كنند.اگرهر رفتارويا كاري كه باعث شودتعادل مزاج بهم بخورد به دنبال آن بيماري ظهور مي كند..

همانطوركه خشم ،تنفر،اظطراب،نااميدي،داروي عارضه دار،تغذيه نادرست،غذاي فاسد

،هواي بد،صداي دلخراش و...مزاج انسان را بهم مي زند آرامش،اميدواري،محبت،داروي طبيعي تغذيه صحيح و سالم،هواي مطبوع ،صداي دلنواز،مزاج انسان رابه سمت تعادل پيش مي برد.

كار پزشك در اين رهگذرچيزي حركت دادن انسان سمت تعادل نيست ،پزشك بايد بداند ،انسان ،فصل ،شهر ها ومكانها ،لباس ،غذا ،داروها ،حالات بيماري و...همه وهمه داراي مزاج است ومزاج آنها را پزشك با تجربه در طب سنتي بايد بداند مثلا"زنجبيل گرم وخشك است ،انگور گرم و تر، وخيار سردو تروسركه سرد وخشك است شهرهاي شمال مثل بابل گرم وتر ،شهرهاي جنوب گرم خشك وشهرهاي مياني سرد خشك وبعضي شهرها ي شمال غرب سرد وتر هستند .بيماريهاي گرم وتر ،كبد صفرا گرم وخشك،استخواني سرد وخشك وبيماريهاي عصبي وچاقي ها سرد تر هستند .

ودهها مثال ديگر كه هر كدام حكايت از مزاج ها است .پس پزشك طب سنتي كارش شناخت مزاج واصلاح آن است ،دربيماريهاريشه مشكلات از سوءمزاج يا عدم تعادل مزاج است .وقتي بيماري ظهور مي كند ،تعدل بدن را بيشتر بهم مي زند ودر طول زمان و بر اساس وضعيت فرد بيمار از نظر سن ،جنس ومزاجي اثرات مختلفي را ايجاد مي كند به عنوان مثال يك سوء مزاج باعث افزايش اسيد معده مي شود ادامه اين روند باعث زخم معده مي شود .بيمار در هر مرحله اي كه مراجعه كند بايد ابتدا اصلاح مزاج شود اما اگردر مرحله اول قبل از ايجاد زخم مراجعه كند با يك اصلاح مزاج ساده درمان مي شود اما اگر در مرحله زجم معده مراجعه كندهم بايدبصورت عمومي با داروها وروشهاي طبيعي اصلاح مزاج شود وهم بصورت موضعي زخم با داروهاي خاص مثل عسل يا شيرين بيان درمان بشود در استفاده از داروهاي موضعي هم بايد به مزاج داروي بيمار وبيماري توجه شود.

ويا مثلا "كسي كه دچار يك افسردگي شديد بوده و مجبور به كارهاي سنگين است به دليل شلي عضلات كمر در اثر افسردگي ابتدادچار درد شديد كمر بدون عوارض استخواني ميشوداگردراين مرحله مراجعه كند با يك اصلاح مزاج وبادكش براحتي قابل درمان است اما اگربيماري وكار سخت ادامه پيدا كند مهره ها وديسك بين مهره اي در كمر آسيب ببيند به نخاع فشار وارد شده ومشكل ديسك كمر ودردعصب سياتيك در پاها ايجاد مي شودكه در اين مرحله اگر مراجعه شود علاوه بر اصلاح مزاج ،نياز به حجامت ،زالودرماني يا فصد (رگ زدن)وورزشهاي مختلف نيز پيدا مي كند .پس پزشك با تجربه طب سنتي هر روش درماني رابا اصلاح مزاج شروع مي كند .ودر كناراصلاح مزاج با داروها وروشهاي خاص اثرات موضعي بيماري را نيز درمان مي كند .

 
1- ديابت Diabetes 
2- فشارخونHypertension   
 
3-  انسداد عروق کرونر قلب    Obstruction coronary heart

4- نارسائي و بيماري قلبي    Heart failure
 
5-  سنگ کليهKidney  Stones 

6-پرکاري تيروئيد Hyperthyroidism 
7-  کم کاري تيروئيد Hypothyroidism
 
8-   واريس پاها   Varicose veins
9-  پسوريازيس Psoriasis 
 
10- هپاتيت  Hepatitis

11- ايدز AIDS

12- سرطان Cancer

13- آرتروز Osteoarthritis

14- زخم پاي ديابتي Diabetic foot ulcers

15-  ميگرن Migraine

16- صرع Epilepsy 

17-  سنگ کليه Kidney Stones

18- نازائي Infertility

19-کندرومالشي ( سائيدگي غضروف) Chondromalacia  

20- نقرس Gout 

21- خار پاشنهHeel spur   

22- افتادگي پلک و مشکلات صورتDrooping eyelids 

23-  تب هاي ناشناخته ( آزمايش منفي)  Fever of unknown origin)FUO)

24-  اسپاسمهاي عضلاني مزمنChronic muscle spasm

25- روماتيسم مفصلي Rheumatoid arthritis

26- ديسکوپاتي ها و دردهاي مزمن کمر Discopathy and back pain

27- زخم معده Ulcers in the stomach      

28- زخم اثني عشر Duodenal ulcer

29-  ريفلاکس مزمن ( ترش کردن )Reflux 

30-  کوليت اولسرو colitis ulcerative 

31-  کوليت عصبيNervous colitis    

32-  بواسير Hemorrhoids 

33-  آلوپسي آرآتاArata alopecia    

34-  ناشنوائي Deafness

35-  نابينائيBlindness  

36-  اعتياد به مواد مخدرAddiction  

37-  چاقي و لاغريOverweight and underweight   

38- جوش صورت و بدن Acne

39- لک صورت و زيبائي پوست Beautiful face and skin

40- کهير و حساسيت پوستي Skin rash and sensitivity

41- هرپس ( چشمي و ژنيتال ) Herpes

42-  زونا Herpes zoster

43- آسم Asthma

44-  برونشيت Bronchitis

45-  برونشکتازي Bronchiectasis

46-  حساسيت مزمن تنفسي Respiratory allergy

47- مولتيپل اسکلروزيس M.S

48-  لوپوس Systemic Lupus Erythematosus

49- بيماري برگر Buerger's disease

50-وزوزگوش (تنيتوس) Tinitus

51- منيير Meniere syndrome

52- درماتيت اتوپيک Atopic dermatitis

53- اگزماي مزمن Chronic eczema  

54- اوريون و آبله مرغان   Mumps and Chickenpox

55- زردي نوزادي     Neonatal hyperbilirubinemia       

56-کوليک شير خوارگي     Infant colic  

57-  سينوزيت مزمن     Chronic sinusitis

58-  ناخنک چشم     Pick the eyes

59- اوتيت مديا و اکسترن ( عفونت گوش مياني و خارجي)     Otitis media and externs  

60- واژينيت مزمن     Chronic vaginitis

61- کيست تخمدان    Ovarian cyst

62- هيرسوتيسم يا پر موئي در خانمها  Hirsutism in women

63- بيماري بهجت    Behcet's disease

64- مشکلات قاعدگي   Menstrual problems

65-مثانه نوروژنيک    Neurogenic bladder

66-  سالک   Leishmaniasis disease

67-  وسواس مزمن   Obsessive-compulsive disorder

68- ميخچه مقاوم به درمان   Corn

69-  ذگيل   Warts

70-  يبوست مزمن   Chronic constipation

71- کارپال تونل سيندرم   Carpal Tunnel Syndrome

72-  دُمل چرکي   Abscesses

73-  C V A    (Stroke)    سکته مغزي    

74-  کم خوني شديد  Severe anemia

75- پلي سيتمي      polycythemia 

76- افزايش چربي و کلسترول   Increased TG  and cholesterol

77- شب ادراي  Nocturnal enuresis

78-فيشر يا شقاق مقعد   Anal fissure

79-نوروپاتي ديابتي       Diabetic neuropathy      

80- رتينوپاتي ديابتي    Diabetic retinopathy

81- پارگي مينيسک زانو   meniscus Knee Rupture         

82- دردهاي مزمن زانو   Chronic knee pain

83-  زخمهاي ناشناخته   Ulcers of unknown

84-  ترمبوز وريدهاي عمقي    DVT

85-لنف ادم   Lymph edema

86- فلج عصب صورتي (بلز پالزي)   Blaise paralysis

87- ميوم رحم

88 - لکنت زبان      Tongue tie )  Stuttering)

89-درماتو ميوزيت   dermatomyositis

90-رشد قد کودکان    Height growth of children

91- سکسکه مزمن Chronic hiccups

92-پروستاتيت   Prostatitis

93- اسکيزوفرني    Schizophrenia

94- کرون    Crohn's disease

95- بيماريهاي عفوني به طور کلي    Infectious Diseases

96- مشکل پلاکت  Platelet problems

97- اسهال مزمن   Chronic diarrhea

98-  سوختگي حاد    Acute burns

99- کاهش ميل جنسي    Decreased sexual desire

100- آنفلونزا    Influenza

101- بيماريهاي چشم   Eye Disease

102- بيماريهاي گوش و حلق وبيني  ENT diseases

103- توکسوپلاسموز  Disease, toxoplasmosis

 

     

 

 

 


نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
آدرس سایت :
Captcha
کد تصویر بالا (حساس به بزرگی و کوچکی) : 


logo-samandehi

شيخ الرئيس نواسه علي سينا، ‌معروف به ابن سينا . به قولي در ماه صفر سال 370 هجري قمري(مطا بق 980 ميلادي ) از پدر بلخي ايي بنام عبدالله و مادر بخارايي بنام ستاره در قريه خورميثن(قريه اي ميان بلخ و بخارا)طفلي چشم به جهان گشود .كه نامش را حسين گذاشتند .

جمعه ٣ آذر ١٣٩٦
بـازدیـد امــروز :
کـل بازديد ها :
١٥٤٩   نفر 
٦٨٣٠٧٣١   نفر 
دیسک کمر  زالو درمانی  درمان نخاع  درمان نازایی  اصلاح مزاج  گیاه درمانی  بیمارستان امام علی بجنورد  شکایت  شفا  ارتوپد  نجات از جراحي  ديسک کمر  درد عصب ترجمينال  درد عصب سه قلو   30 سال درد  نجات ازقطع دست  شاگرد خدا  rescue the of trigeminal neuralgia  درمان سرطان  Blood cancer(Leukemia )treatment   سرطان خون  حجامت  Infertility Treatment  زالو درماني در بيمارستان   leech therapy  نجات يک دانش آموز از جراحي  طب سنتي ايران  درمان ايراني  Iranian Traditional Medicine  درمان ايدز بازالو درماني   treated AIDS  AIDS treated with leeches  درمان ايدز با بزاق زالو  آنتي بيوتيک در بزاق زالو  حمام ايراني  Iranian bath   زالو درماني ايراني  iranian leech therapy  زالو درماني مزاجي  iranian temper reform  اصلاح طبع  مصلح   منضج  اخلاط چهارگانه  صفرا   سودا  بلغم  دموي   مسهل  زالودرماني  ديگ مس  نان سنگک  روغن حيواني  عسل   دکتر حاج طالب  حاج طالب  موسيقي سنتي  معماري ايراني  طب ابراني   طب اسلامي   بوعلي سينا  سازمان بهداشت جهاني WHO  جرم شفا  Healing crime  شفايافتگان طب سنتي ايران  حفظ سلامتي  مکتب درماني طب سنتي  طب غربي  شرکت سينا توس   آموزشگاه گياهان داروئي حاج طالب    لال - زالو درماني  لال - زالو درماني - طب سنتي ايران  دکتر حاج طالبي  دکتر حسن حاج طالبي   سرطان تيروئيد  زالو درماني   فلج مغزي   آيت الله خامنه اي   مقام عظمي ولايت   استفتاء  افراد غير پزشک  دخالت درامور پزشکي   طب سنتي  احاديث و روايات   خدمات طب سنتي  پروانه خدمات طب سنتي  سوريازيس  پوست   اگزما  سرطان   کيست چرکي   دمل چرکي   آلوپسي آرآتا   ميوم رحم   rescue operation  سونوگرافي   myoma   uterine myoma   زخم پاي ديابتي   diabetic foot ulcers   درد عصب‌ سه‌ قلو   (نورالژي‌ تري‌ ژمينال‌)   trigeminal neuralgia  Hiccup   سکسه   شکستن آلت تناسلي  کپسول امپرازول  ريفلاکس  التهاب روده   التهاب معده   omeprazole capsules  Gastritis  Inflammatory intestinal  Colitis  Knee pain  درد زانو   زانو درد   درمان لک صورت  لک صورت  freckle  Treatment of freckle  freckle  carbamazepine tablets  کاربامازپين   carbamazepine tablets  hepatitis B treatment   hepatitis B  هپاتيت ب  hepatitis B treatment   hepatitis B treatment   hepatitis B treatment   hepatitis B treatment   زخم  زخم ديابتي   زخم مقاوم به درمان  Salvage surgery and death.  Ulcer  Vasculitis  Diabetic Foot Ulcers  طاسي  آلوپسي   Alopecia Treatment Arata  آلرژي تنفسي  مجتمع پزشکي طب سنتي حاج طالب  تهران  مشهد  واکسن آلرژي  Treatment allergic to 21 years breathing  ovarian cysts  کيست تخمدان   مجتمع پزشکي طب سنتي و مدرن دکتر حاج طالبي  Varicocele  واريکوسل  نازائي   فرزند طب سنتي  diabetic foot   قطع پاي ديابتي  مجتمع آموزشي درماني طب سنتي حاج طالب  foot is interrupted  زمان حجامت  بهترين زمان حجامت  blepharitis   بلفاريت  التهاب ابه پلکهاي چشمها  التهاب لبه پلک  طب موثر  blepharitis   blepharitis   blepharitis   مرکز غير قانوني طب سنتي   تعزيرات حکومتي   امين حميدي  شهسواري  روحاني معمم   فک پلمپ   شفايافتگان  درمان نازائي  عفونت مجراي اشکي  آهنربا در معده  هماتوم بعد از عمل   جوش صورت   هرپس چشمي  Abscesses treated by leech therapy  آکنه چرکي  فلج بلز   فلج عصب صورتي  Tumoral ulcer on the lip treated by leech therapy  Leukemia  Blood cancer  کودک سه ساله   معجزه  ديسکوپاتي  Treatment of Kidney Stones   سنگ کليه  درمان اگزوفتالمي  بيرون زدگي چشمها  نجات از قطع دست با زالو درماني  Saved from amputation with leech therapy  پونس خورده   نجات از جراحي شکم  آسم   درمان آسم  پسوريازيس  نجات از جراحي گوش  اوديو متري (نوارگوش )  آب آوردن گوش  شيپور استاش  درد شديد پا   Convulsion-Seizure  تشنج (بيماري صرع )  Malignancy) - Malignant mole  درمان مول بدخيم رحم   با روشهاي طب سنتي ايران  درمان بيماري زونا  Zona Disease   Herpes zoster  Meniere's disease  درمان بيماري مينيربا اصلاح مزاج و زالو درماني   periodontitis  درمان التهاب لثه با زالو درماني  arthritis rheumatoid  درمان روماتیسم مفصلی   Asthma  درمان بيماري آسم   Sinusitis disease  درمان سينوزت   درمان لاغري و چاقي تنها با بادکش  Multiple Sclerosis  شفايافتگان بيماري ام اس  Coronary artery disease  بیماری انسداد عروق کرونر   درمان سرطان با آب انگور  درمان زخم مقاوم به درمان  alopecia  treatment of abscesses on the scalp  Artery disease, heart  بيماري‌ سرخرگ‌هاي‌ قلب   بیماری مولتیپل اسکلروزیس یا ” MS “  دکتر محمود خدادوست  بسته آموزشی طب سنتی  فشار خون را جدی بگیریم   شعار امسال هفته سلامت  زباله‌های عفونی  نظام پزشکی  آموزشگاه گياهان داروئ   حاج طالب طبيب   استاندارهاي فني حرفه اي  امتحان پايان دوره  بيماران صعب العلاج  بيماران لاعلاج  نسخ بيماران صعب العلاج  دکتر سيد احمد ثاقبي  يوهان ابله  مصاحبه دکتر حاج طالبي با دکتر شيخ السلام  نفر اول اهداي خون  «حجامت قصري زيبا در كويري برهوت»  شماره 62 نشريه سازمان نظام پزشكي   حجامت اطفال  تاريخچه زالودرماني  زالودرماني ايراني   زالودرماني غربي   زالودرماني مدرن  آنچه از زالو درماني نمي دانيم   خدايا براي کشتن زالو ها مارا ببخش   خارش محل گزش زالو طبيعي است   خارش  زالو و زيبايي پوست  سي سال بي دردي  درد کمر  تصاوير زالودرماني  يکصد گياه  گياه درماني مدرن مردوداست  گياه درماني مدرن  استوخدوس  Lavander  Thymus vulgaris   گياه آويشن   ترنجبين   Alhagi camelorum   جو   Hordeum vulgar  ختمي   Althea officinalis  بهارنارنج  Citrus aurantium   گشنيز   coriandrum sativum  Terminalia chebula   هليله   Mentha pulegium   پونه   Cuminum , Cyminum   ((زيره سبز))  خارشتر – علف ترنجبينHedysarum Alhagi- Alhagi pseudalhagi   گزنه = انجرهUrtica - dioica   ليمو ترشCitrus limon  زعفران Crocus satirus  كتانLinum usitatissimum  انجيرFicus . Carica   انارPunica granatuml  صبر زرد Aloe vera  سير Garlic  Allium sativum  سياهدانه nigela-sativa   دارچين Cinnamonum verum   جرم شفا Healing crime   به کدامین گناه  دفاعيات دکتر حاج طالبي از طب سنتي  جوابيه مصاحبه دکتر لنکراني  دکتر ثاقبي  رئيس سابق دانشگاه علوم پزشکي مشهد دکتر ملکي  طب مدرن  قصه پرغصه   جانباز دفاع مقدس  30 بار جراحي بي نتيجه  پيرمردي که به خاطر ابتلا به بيماري برگر انگشتان پايش قطع شد  نوجواني که با يک زانو درد معمولي خانه نشين شد   قصه هاي پرغصه  طب ايراني :( طب سنتي ايران)  راز بيش از 2000 سال حفظ سلامتي و درمان دردهاي ايرانيان  در مان ايراني  پزشك ايراني   اصلاح مزاج و طبع  تغذيه ايراني   گياه درماني ايراني :   (حفظ الصحه )  علم پيشگيري در درمان ايراني   آفرينش ، طبيعت ، گياه   روشهاي درماني طب سنتي  تاثير غذا در پوست و زيبائي در طب سنتي  دومين سمينار باز آموزي طب سنتي ايران   دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي  رفتار درماني در طب سنتي ايران  بادکش   cupping  فصد  طب سوزني   diabetic foot   درمان کيست تخمدان  ( نجات از جراحي)  پزشکي موثر   معجزه درمان آلوپسي اراتا  درمان و اصلاح آنزيمهاي کبدي   آنزيمهاي کبدي   بيماري کبدي  کبد چرب  امتحان ترم سوم و چهارم   آموزشگاه حاج طالب  بيماري وجع مفاصل  بحران در بیماری ها   یبوست در طب سنتی  زکام و نزله  صداع   سردرد  اسباب احتباس طمث  خناق  بيماري دوار  بحوحه الصوت (خشونت صدا)  بيماري سدر  درمان قطعي انسداد عروق کرونر قلب با تائيد آنژيو گرافي  استنت گذاري   جراحي قلب باز   hepatitis B treatment   پذیرش دانشجوی طب سنتی  cirrhosis  سيروز کبدي  فیبروم رحم( Uterine fibroids )  myoma   گواهينامه بين المللي  نمونه گواهينامه بين المللي آموزشگاه گياهان داروئي حاج طالب طبيب  myoma   درمان هپاتيت B  مجتمع پزشکي حاج طالب  اولين همايش اصلاح سبک زندگي در عرصه تغذيه در مرکز استان خراسان شمالي   اصلاح سبک زندگي   همایش اصلاح سبک زندگی در عرصه تغذیه  دکتر حاج طالبی   طب سنتی ایران   انجمن علمی گیاهان داروئی ایران   دکتر رضایی   fds  آخرین وضعیت سرطان در کشور  درمان وریکوسل  وریکوسل  طب سنتی   fatty liver  چند باور غلط   در مورد مصرف شامپو و صابونها  غذای ناسالم   ۷۱ درصد داروها در سوئیس  کشت گیاهان دارویی در ایران  "آنفلوآنزا B"  آنفلونزای A  Thrombocytopenia  ترمبوسایتوپنی  کاهش پلاکت خون  سوسیس، کالباس و نوشابه   گوشی های موبایل  آلوده تر از توالت!  زردچوبه  خاطرات ترسناک   پاکسازی حافظه   در جهان سرطان   هر سال 14 میلیون مورد جدید در جهان سرطان  دکتر خدا دوست   معاون طب سنتی وزیر بهداشت  گزارشی از تقلبات تکان دهنده در مکمل ها و داروهای گیاهی اروپا  نجات از قطع دست  کیست تخمدان   Treatment of diabetic foot ulcers  زخم پای دیابتی  شیادان طب سنتی   گرگان   غیر قانونی   مدعیان طب سنتی   شیمی درمانی   رساله ذهبیه   استاد عبادیانی   امام رضا , ع ,   دکتر سید احمد ثاقبی   دانشکده طب سنتی   جو   جو   آموزش طب سنتی   دیسکوپاتی  قهرمان کاراته   Effective therapy plant  گیاه درمانی موثر  گیاه درمانی مدرن   گیاه درمانی مزاجی   hepatitis B treatment   درمان سينوزت   Malignancy) - Malignant mole  Zona Disease   hepatitis B treatment   درمان سينوزت   Zona Disease   freckle  leeches therapy  blepharitis   طب موثر ایران   لوپوس   فشار خون   دیابت   پرستار   گزارش موردی   کیس ریپورت   دکتر حان طالبی   Asian Journal of Clinical Case Reports for Traditional and Alternative Medicine  طب مکمل   بهارنارنج  Thymus vulgaris   مدیرکل طب سنتی   موسسه حجامت ایران   دانشکده ارمنستان   کنگره طب سنتی و سرطان   ALL  خرم آباد   زالودرمانی ایرانی   زالودرمانی موثر  کنگره سرطان و طب سنتی   گزنه = انجرهUrtica - dioica   اولین کنگره بین المللی زخم و ترمیم بافت   کارگاه مقاله نویسی گزارش موردی  ژرنال آسیائی گزارش موردی طب سنتی و مکمل   زعفران Crocus satirus  سایت جعلی   Diabetic Foot Ulcer  Diabetic Foot Ulcer  نمایشگاه پژوهش   استاندارخراسان شمالی   دپارتمان حاج طالب   طب سنتی نوین ایران   Modern Iranian Traditional Medicine  داروهای تقلبی   طب اسلامی   آیت الله تبریزیان   خبرگزاری فارس   هتک حرمت پزشکان زحمتکش ایران چرا ؟  تهیه کننده و کارگردان  زالوین کلات   موسسه فرهنگی آرمان مدیا   رامبد جوان   مهران مدیری   در حاشیه   جراحی رایگان پزشکان ایران در مناطق محروم   مجله علمی آسیائی گزارش موردی طب سنتی و مکمل   درمان سرطان خون با روش طب سنتی   حزیران  این سینا   رازی   جرجانی   زرتشت  اتاق احیا   آیت الله مکارم شیرازی   دکتر اصفهانی   دکتر محمد مهدی اصفهانی   پروانه طبابت   دکتر حسن حاج طالبی   مراجع ذی صلاح  روحانیت