خداوند براي هر دردي درمان آن را آفريد . نجات بشريت با طب سنتي ايران . مردم ايران هزاران سال تنها با روشهاي درماني و پيشگيري طب سنتي خود حفظ سلامتي و درمان درد کردند . با عرض پوزش از شما عزيزان ، سايت هنوز در حال تکميل مطالب و محتويات علمي است و زبان لاتين سايت نيز در آينده نزديک آماده مي شود.
طب سنتی نوین ایران
طب سنتی نوین ایران
مقدمه :
هفت سال تحصیل در طب مدرن ، بیش از 24 سال تحقیق ، مطالعه و درمان با روشهای طب سنتی ایران و طب مدرن ، تفکر و تحقيق در زندگی قرن 21 و کسب تجربیات با ارزش در درمان بیماران و تفکر بسیار در حفظ سلامتی و درمان بشر ، آشنایی با طبیعت ، هنر و متافیزیک ، ارتباط عمیق با معنویات ، گشت و گذار در ایران و بعضی کشورهای جهان به منظور آشنایی با مکاتب درمانی مختلف ، مطالعه و آموزش مستمر در موردگياه درماني و رفتار گياه ، اتفاقات بسیار شگفت و حیرت انگیز در درمان بیماران صعب العلاج و لاعلاج که در هیچ کتابی نوشته نبود ، بخصوص شفای الهی بیماران که با هیچ روش درمانی قابل توجیه نیست و .......
باعث شد : نگاهم به انسان ، و علم پزشکی به بطور جدي تغییر کند .
همه این تجربیات را مدیون  درمان  بیمارانی می دانم که بعد از سالها مراجعه به طب مدرن ومکاتب مختلف درمانی درمان نشده اما با روشهای درمانی ما با عنايت پروردگار درمان شدند .
در مواجهه با بیماریهای مختلف وبیمارانی که هر کدام با دیگری حتی در یک نوع بیماری متفاوت بودند ،و درمانهائي را مي طلبيدند که نياز به خلاقيت و نوآوري داشت و در دستورات مکاتب درماني نبود ، متوجه شدم آنچه در مکاتب مختلف برای حفظ سلامتی و درمان دردها گفته شده در عین حالی که بسیار با ارزش و موثر است ، هنگام بکارگیری برای بیماران دچار چالشهای عمیق و جدی هستند ، يا کامل نيست يا به نحوي که گفته شده در عمل بي تاثير است .
به عنوان مثال در طب سنتي در مورد حجامت و زالودرماني مطالب اندک و غير قابل استفاده است و در مورد نحوه تجويز گياه نياز به نوآوري دارد تا تلفيقي بين گياه درماني مزاجي و گياه درماني ماده موثره برقرار شود . و درمورد منضج ، مصلح و اصلاح مزاج هم نياز به نوآوري دارد .
وقتی با بیماران صعب العلاجی مواجه شدم که مانند ALS و بعضی از سرطانها که به هیچ روشی جواب نمی دهند با تفکر و تلاش بسیار به دنبال راهی برای شفای این بیماران بودم .
متوجه شدم ما در قرن 21 با مردمي مواجه هستيم که بسيار آسيب پذير و شکننده تر از آنند که بتوان با چند داروي شيميائي و چند گياه براي اصلاح مزاج آنها را درمان کرد . اين مردم خيلي زود به بيماريهاي مختلف مبتلا مي شوند. از طرفي بيماريها در جسم و جان آنها تاثيراتي بسيار پيچيده مي گذارد که درمان را سخت مي کند.
با بيماريهائي روبرو شديم که براي درمان آنها هيچ مکتب درماني نمي تواند کاري انجام دهد . و هيچ دارو وروش درماني قادر به درمان آنها نيست .
با بيماراني برخورديم که علائم و نشانه هاي بيماري در آنها منحصر بود و وضعيت جسمي و روحي آنها با هيچ اصول علمي قابل توجيه نبود .
واز طرفي در مواجهه با اين وضعيت آنچه در دست داشتيم مطالعات وتجربيات طب مدرن ، مطالعات طب سنتي ، دستورات شفا بخش اسلام و اطلاعات مکاتب ديگر درماني بود که به تنهائي و باهم نمي توانستند بسياري از بيماريها را درمان کنند .
يعني اين همه دانش و تجربه با ارزش در درمان بسياري از بيماريها عاجز بود .
طب مدرن با وجود يک سيستم آموزشي بسيار قوي و منظم ، علوم پايه با ارزش و سودمند ، فيزيوپاتولوژي قوي ، تشخيص و درمان مجهز و پيشرفته نمي تواند اين بيماريها و بيماران را درمان کند .
طب سنتي ايران با وجود مباني بسيار غني و تجربيات نجات بخش که در طول هزاران سال براي ايران و جهان حفظ سلامتي و درمان درد نموده است نمي تواند با استفاده از دانش و تجربه خود بسياري از اين بيماريها را درمان کند . اخلاط پيچيده ، مزاج سخت بيماران وبيماريها ، اجازه نميدهد که تنها با روشهاي گذشته طب سنتي اصلاح مزاج کرد و اخلاط فاسد را دفع نمود .
بايد طرحي جديد در اصلاح مزاج انجام داد.
و مکاتب درماني ديگر هم با چنين مشکلي در قرن 21 مواجهه هستند .
اما نکته مهم اين است که با مطالعه در طب مدرن ، طب سنتي ايران و مکاتب درماني ديگر و استفاده از خلاقيتهاي شخصي در بکار گيري روشها و داروهاتوانستيم بسياري از بيماريهاي قرن 21 را که اين مکاتب درماني در درمان آنها عاجز بودند درمان کنيم .
ما مجبور شديم قالب هاي درمان در طب سنتي و مدرن را تغيير داده و به گونه اي نسخه نويسي کنيم که بيماران نياز مندند . چون در علم طب سنتي و مدرن رايج شده است که آنچه در کتابها نسخه شده بايد اجرا گردد درصورتيکه در عمل اين دستورات جواب نمي دهد .
ما در درمان بيماران روشها ، داروها وسبکي را بکار برده و جواب گرفتيم که به طور مستقيم در طب سنتي و مدرن به آنها اشاره نشده بود . اما غير مستقيم از دانش اين مکاتب استفاده کرديم.
نتیجه این مسائل و موارد باعث شد به نتایجی مهم دست پیدا کنيم .
و بيماران صعب العلاج و لاعلاجي را درمان کنيم که در هيچ مرکز درماني در دنيا درمان نشده و نمي شوند.
سخن ما در اين باره يک ادعا نيست ، بلکه مدارک مصور و مکتوب از آزمايشات و مدارک پزشکي بيماراني است که درمان کرده ايم.
این نتایج ویافته ها چیزی نبود که در کتابها خوانده بوديم ، بلکه نگاهی ويژه و موثر به بیمارو بیماری بود .
ما به اين نکته رسيديم که بيماريها و بيماران قرن 21 به گونه اي هستند که پزشک بايد درمان آنها را مديريت کند . در روش ما بجاي آنکه پزشک در اختيار مکاتب درماني باشد ، اين مکاتب در اختيار پزشک قرار گرفتند تا با توجه به نياز خود در درمان هر بيمار و بيماري روشها و داروهائي را استفاده کند . که بهبودي حاصل شود.
در روش ما دانش پزشکي دراختيار پزشک است نه اينکه پزشک در اختيار دانش پزشکي باشد .
وبا اين روش کار نتيجه گرفتيم و با عنايت پروردگاربسياري از بيماريهاي صعب العلاج و
لا علاج قرن 21 را درمان کرديم .
نکته مهمتر اين است که پزشک بجاي اينکه خود را در حصار يک مکتب درماني قرار دهد بايد همه مکاتب و روشها را مطالعه کرده و از فکر و تجربه شخصي در درمان موثر استفاده کند .
به هر حال نگاهي نو در علم پزشکي ايجاد کرديم ، سالها فکر ما اين بود که اين نگاه را تعريف کرده ، نام گذاري نموده و معرفي کنيم .
اما هربار مشاهده کرديم که افراد مختلف مکتب درماني تاسيس نموده اند، چه آنهائي که در طب تخصص دارند و چه آنهائي که به اين مکتب درماني آويزان شده اند تا با بنيانگذاري طبي به نام و ناني برسند نه اينکه دردي را درمان کنند .
هر چند در هياهوي شيادي ها ، شهرت طلبي ها بيان يک نگاه جديد در علم پزشکي سخت و دشوار بود اما با عنايت پروردگار ، و توکل به ذات احديت آن قادر و متعال که اول پزشک عالم است نتيجه سالها تلاش در جهت درمان دردها را معرفي کرديم
و آنچه که بدست آورديم و با مستندات علمي و عملي قابل ارائه به مجامع علمي دنيا است را
طب موثر ناميديم :
- طب خدا ، پزشک و بيمار نه طب کتاب ، پزشک و دارو که در درمان عاجز است.
- در طب موثر ما درمورد آنچه درمان کرديم صحبت مي کنيم يعني اول درمان کرده ايم بعد صحبت مي کنيم .
- طبي که جز به شفا و تاثير نمي انديشد.
- طب سنتی نوین ایران ، طب ايراني ،  سنتي و مدرن است . به بيان ديگر درمان ايراني يا پزشکي ايراني است .
- طبي که همه چيز در خدمت پزشک است نه پزشک در خدمت همه چيز
- طبي که تجربه مستند و قابل ارائه در تاثير دارد نه اينکه به بهترين شکل بيماري را تعريف کند اما در درمان آن عاجز باشد .
- طب سنتی نوین ایران طب قرن 21 است ، براي انسانهاي قرن 21
- این طب ،  طبي است که با ساده ترين ، ارزان ترين و موثر ترين روشها و داروها درمان ميکند.
- طبي که به دنبال نام و نان نيست بلکه تنها به دنبال شفا و تاثير است .
- در روش ما : در آموزش ، اورژانسها ، ، جراحي هاي نجات بخش و تشخيص هاي آزمايشگاهي روشهاي طب مدرن را قبول داريم ، در نگاه به انسان و طبيعت بخصوص مزاج شناسي و طبايع ودرمان هاي داروئي و تغذيه و حفظ سلامتي و روشهاي درماني مختلف طب سنتي ايران را بهترين مي دانيم و از توصيه هاي اسلام و قرآن کريم در حفظ سلامتي و درمان دردها کمک مي گيريم ، طب عاميانه را تا آنجا که موثر و قابل قبول باشد مي سنجيم و استفاده مي کنيم .

من زالودرماني ، حجامت ، بادکش ، اصلاح مزاج ، گياه درماني ، آداب تغذيه را به شيوه اي نو بکار گرفته ام که در هيچ يک از کتب طب سنتي به اين شيوه نوشته نشده است هرچند که مباني اصلاح مزاج را از دانش طب سنتي ايران آموخته ام که اگر اين مباني نبود روش من هيچ ارزشي نداشت.
بطور خلاصه روش من در درمان طب موثر به شرح زير است :
• زالودرماني : را ابتدا در کتب طب سنتي که مطالب بسيار کمي در حد چند صفحه بود مطالعه کردم و مزاج زالورا شناختم بعد کتب علمي زالودرماني را که از سراسر جهان و جود داشت تهيه نموده و مطاله کردم ، در کتب طب سنتي در مورد موارد مصرف و موارد منع مصرف ( انديکاسيون و کنترا انديکاسيون ) در حدي نبود که بشود به کار گرفت ، ودر بيشتر موارد بر روي خون گيري زالو تاکيد شده بود ، اما در اينکه زالوي طبي چه خصوصياتي دارد مطالب اندکي وجود داشت ، و در کتب کشورهاي ديگر هرچه بود زالودرماني مدرن بود که هيچ توجهي به مزاج نداشت و در عين حاليکه مطالب بسيار با ارزشي در مورد آناتومي و فييزيولوژي بدن زالو وپرورش آن نوشته بودند اما در مورد موارد مصرف و موانع مصرف همان مشکل طب سنتي را داشتد . چون زالورا مثل استامينوفن تجويز مي کردند .
لذا لازم بود از همان مطالب اندک طب سنتي و پايه مزاج شناسي آن و مطالب علمي آناتومي و فيزيولوژي زالو در طب مدرن استفاده کرد و به شيوه جديدي زالودرماني نمود که ما آن را انجام داديم و نتايج شگفتي را بدست آورديم.
و يک زالودرماني موثر ايجاد کرديم ، که هم علمي و هم سنتي است و از طرفي در درمان بيماريها معجزه آسا درمانگر است و تمام نتايج را بصورت مشتند ثبت کرديم .
• در مورد گياه درماني : وضع فرق مي کرد طب سنتي ايران الحمدالله در اين مورد بسيار قوي و غني است و اثرات درماني گياهان را به خوبي بيان نموده است بخصوص که در گذشته بدون امکانات آزمايشگاهي اثرات درماني گياهان را معرفي نموده اند و گياه درماني مزاجي را در طب سنتي بخصوص بزرگاني مثل بوعلي سينا و ذکرياي رازي تدوين نموده اند . اما اشکالي که در اين متون با ارزش وجود دارد اين است که در مورد ماده موثره صحبت نشده ودر ترکيب داروها چالشهاي جدي وجود دارد چون داروهاي مرکبي که در کتب طب سنتي وجود دارد يا جوابگوي بعضي از بيماريهاي قرن 21 نيست يا اينکه با مباني که خود طب سنتي گفته است سازگار نيست و مهمتر اينکه موارد منع مصرف آنها مشخص نسيت و يک پزشکي که بايد موثر ترين و کم عارضه ترين داروهاي گياهي ترکيبي را استفاده کند نمي تواند از اين داروهاي ترکيبي براي بيماران خود با اطمينان استفاده کند . هر چند که بعضي ار داروهاي ترکيبي جزء مجربات بوده و در آن دوران موثر بوده اند .
و طب مدرن در مورد گياه درماني همان اشتباهي را مرتکب شد که درمورد زالودرماني عرض کرديم . در اين طب گياه را هم مي خواهند مثل استامينوفن و بدون توجه به مزاج تجويز کنند . و اين نوع تجويز نمي تواند موثر باشد . در عين حاليکه شناخت ماده موثره يکي از ضروري ترين موارد گياه درماني است .
حال ما با تلفيق اين دو دانش در گياه درماني که بر مزاج و ماده موثره تاکيد دارند ، روش گياه درماني موثر را با ترکيبات جديد انجام داديم و با اين کار ارزانترين ، ساده ترين و موثر ترين نسخ گياهي را تجويز نموديم و جواب گرفتيم . يعني در گياه درماني ما از دانش مزاج شناسي و هم ماده موثره باهم استفاده کرديم .

• در مورد حجامت و بادکش :
که به شدت ، هم از طرف طرفداران حجامت و از طرف مخالفين آن مورد ظلم قرار گرفته است . طرفداران حجامت خواسته يا ناخواسته حجامت را در حد يک خون گيري ساده مطرح کرده و با استفاده از احاديث زمان خونگيري را مطرح ميکنند و به روزها و فصلها و ساعتها در مورد حجامت تاکيد مي نمايند و از اثرات معجزه گر حجامت که هيچ ارتباطي با خونگيري و زمان آن ندارد غافل شده اند .
نتايج عملي انجام حجامت نشان مي دهد که تنها پزشک است که زمان حجامت را بر اساس شرايط مراجعين بيمار وسالم تعيين مي کند و زمان در اختيار پزشک است نه اينکه پزشک در اختيار زمان باشد . حجامت براي هيچ فردي مضر نيست و مواردي که مخالفين در مورد موارد منع انجام حجامت مطرح مي کنند اشتباه است .
يکي از دلايلي که باعث شد من متوجه اثرات غير خون گيري حجامت بشوم حجامت اطفال بود ، در حجامت اطفال ما در حد چند قطره خون گرفتيم و زمان بادکش را هم خيلي طولاني نکرديم اما همان بادکش مختصر و خراش سطحي و خونگيري بسيار کم ، اثرات معجره آسائي در بيماريهاي مختلف در اطفال گذاشت و به ما نشان داد که در حجامت هدف تنها خون گرفتن نيست که ما اين همه اسير زمان باشيم .
حجامت در هر زماني که پزشک با تجربه طب سنتي تشخيص دهد موثر است و اين تاثير را بدون توجه به زمان در بسياري از بيماريها ديده ايم . ولي در بعضي از افراد که غلبه بلغم دارند و در فصل سرد مراجعه مي کنند اگر ضرورتي نداشته باشد حجامت انجام ندهيم بهتر است اما اگر انجام داديم و خون بسيار کم گرفتيم مشکلي پيش نميايد .
و اما مخالفين حجامت که بيشتر همکاران پزشک در دانشکده هاي طب سنتي و مدرن هستند با توجه به همان اسناد و مدارک کمي که در منابع طب سنتي وجود دارد در مورد حجامت قضاوت مي کنند و حاضر نيستند نتايج شگفتي که حجامت در عمل نشان مي دهد را ببينند و بپذيرند ، که اگر در گذشته در مورد حجامت کمتر صحبت شده دليل بي اهميت بودن آن نيست بلکه بخاطر نبود امکانات علمي در آن زمان بوده است .
و ما حجامت موثر را انجام ميدهيم که در آن بيشتر به تاثيرات غير از خون گيري حجامت مي پردازد و نتايجي را هم که بدست آورديم مکانيسم غير خونگيري حجامت را بيشتر توجيه مي کند در صورتيکه خون گيري در حجامت کمک کننده است نه در حدي که طرفداران حجامت آن را بزرگ مي کنند .
• موضوع مهمي که در طب موثر ما رعايت کرديم ارزان بودن و کم عارضه بودن داروها و روشها بوده است . که در اين مورد مستنداتي داريم که مي تواند دنياي پزشکي را متحول کند .
ما در مورد شيوه اي که بکار مي بريم و آن را طب موثر ناميديم سخن بسيار داريم . و در کتاب طب موثر با مدارک و مستندات کافي اثرات معجزه اساي طب موثر را نشان داده ايم
نکته مهم اين است که ما از دانش طب سنتي ايران بصورت پايه اي استفاده جدي کرديم و طب موثر يک طب سنتي با نگاهي نو و شيوه اي جديد است وما از طب مدرن نيز استفاده کرديم
ما در اين کتاب سرطان ، صرع ، نازائي ، هپاتيت ، زخم پاي ديابتي ، ديسکوپاتي ها و ده ها بيماري صعب العلاج را با شيوه طب موثر درمان کرده ايم . و شيوه ما در هيچ کتابي از طب سنتي و مدرن بطور مستقيم وجود ندارد ما نيامديم کتاب را باز کنيم و از روي آن نسخه بنويسيم بلکه دانش طب سنتي را مطالعه کرده ايم و در آن يک نوع اجتهاد کرده ايم
ما صدها نفر را از جراحي نجات داده ايم ولي راهي که ما در اين نجات طي کرده ايم در هيچ کتابي بطور واضح وجود ندارد
به همين دليل ما خودرا بنيانگذار روشي جديد بنام طب موثر ميدانيم و درمانهاي موفق را در اين کتاب نوشته ايم که اين کتاب قطره اي است از يک دريا تاثير و درمان ، که به عنوان جلد اول چاپ مي شود و جلد هاي ديگر تا بيش از ده جلد آماده چاپ است .
در پايان بايد از همکاران پزشک که اهل علم هستند و انتظار داشتند مطالب بصورت علمي بيان شود عذر خواهي کنم
و نکته مهم در روش ما اين است که ما در تمام تخصص هاي پزشکي نتايج مهمي براي ارائه داريم و هربيمار درمان شده نماينده ده ها و صدها بيماري است که درمان شده اند ودر آينده نتايج آنها را چاپ خواهيم نمود
و درنهايت طب موثر محقق نمي شد مگر با عنايت پروردگار و توکل به ذات احديت آن قادر متعال که طبيب اول است

دکتر حسن حاج طالبي.

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
آدرس سایت :
Captcha
کد تصویر بالا (حساس به بزرگی و کوچکی) : 


logo-samandehi

شيخ الرئيس نواسه علي سينا، ‌معروف به ابن سينا . به قولي در ماه صفر سال 370 هجري قمري(مطا بق 980 ميلادي ) از پدر بلخي ايي بنام عبدالله و مادر بخارايي بنام ستاره در قريه خورميثن(قريه اي ميان بلخ و بخارا)طفلي چشم به جهان گشود .كه نامش را حسين گذاشتند .

دوشنبه ١ مرداد ١٤٠٣
بـازدیـد امــروز :
کـل بازديد ها :
٣٠٢٦   نفر 
١٢٦٩٨٨٣٩   نفر 
دیسک کمر  زالو درمانی  درمان نخاع  درمان نازایی  اصلاح مزاج  گیاه درمانی  بیمارستان امام علی بجنورد  شکایت  شفا  ارتوپد  نجات از جراحي  ديسک کمر  درد عصب ترجمينال  درد عصب سه قلو   30 سال درد  نجات ازقطع دست  شاگرد خدا  rescue the of trigeminal neuralgia  درمان سرطان  Blood cancer(Leukemia )treatment   سرطان خون  حجامت  Infertility Treatment  زالو درماني در بيمارستان   leech therapy  نجات يک دانش آموز از جراحي  طب سنتي ايران  درمان ايراني  Iranian Traditional Medicine  درمان ايدز بازالو درماني   treated AIDS  AIDS treated with leeches  درمان ايدز با بزاق زالو  آنتي بيوتيک در بزاق زالو  حمام ايراني  Iranian bath   زالو درماني ايراني  iranian leech therapy  زالو درماني مزاجي  iranian temper reform  اصلاح طبع  مصلح   منضج  اخلاط چهارگانه  صفرا   سودا  بلغم  دموي   مسهل  زالودرماني  ديگ مس  نان سنگک  روغن حيواني  عسل   دکتر حاج طالب  حاج طالب  موسيقي سنتي  معماري ايراني  طب ابراني   طب اسلامي   بوعلي سينا  سازمان بهداشت جهاني WHO  جرم شفا  Healing crime  شفايافتگان طب سنتي ايران  حفظ سلامتي  مکتب درماني طب سنتي  طب غربي  شرکت سينا توس   آموزشگاه گياهان داروئي حاج طالب    لال - زالو درماني  لال - زالو درماني - طب سنتي ايران  دکتر حاج طالبي  دکتر حسن حاج طالبي   سرطان تيروئيد  زالو درماني   فلج مغزي   آيت الله خامنه اي   مقام عظمي ولايت   استفتاء  افراد غير پزشک  دخالت درامور پزشکي   طب سنتي  احاديث و روايات   خدمات طب سنتي  پروانه خدمات طب سنتي  سوريازيس  پوست   اگزما  سرطان   کيست چرکي   دمل چرکي   آلوپسي آرآتا   ميوم رحم   rescue operation  سونوگرافي   myoma   uterine myoma   زخم پاي ديابتي   diabetic foot ulcers   درد عصب‌ سه‌ قلو   (نورالژي‌ تري‌ ژمينال‌)   trigeminal neuralgia  Hiccup   سکسه   شکستن آلت تناسلي  کپسول امپرازول  ريفلاکس  التهاب روده   التهاب معده   omeprazole capsules  Gastritis  Inflammatory intestinal  Colitis  Knee pain  درد زانو   زانو درد   درمان لک صورت  لک صورت  freckle  Treatment of freckle  freckle  carbamazepine tablets  کاربامازپين   carbamazepine tablets  hepatitis B treatment   hepatitis B  هپاتيت ب  hepatitis B treatment   hepatitis B treatment   hepatitis B treatment   hepatitis B treatment   زخم  زخم ديابتي   زخم مقاوم به درمان  Salvage surgery and death.  Ulcer  Vasculitis  Diabetic Foot Ulcers  طاسي  آلوپسي   Alopecia Treatment Arata  آلرژي تنفسي  مجتمع پزشکي طب سنتي حاج طالب  تهران  مشهد  واکسن آلرژي  Treatment allergic to 21 years breathing  ovarian cysts  کيست تخمدان   مجتمع پزشکي طب سنتي و مدرن دکتر حاج طالبي  Varicocele  واريکوسل  نازائي   فرزند طب سنتي  diabetic foot   قطع پاي ديابتي  مجتمع آموزشي درماني طب سنتي حاج طالب  foot is interrupted  زمان حجامت  بهترين زمان حجامت  blepharitis   بلفاريت  التهاب ابه پلکهاي چشمها  التهاب لبه پلک  طب موثر  blepharitis   blepharitis   blepharitis   مرکز غير قانوني طب سنتي   تعزيرات حکومتي   امين حميدي  شهسواري  روحاني معمم   فک پلمپ   شفايافتگان  درمان نازائي  عفونت مجراي اشکي  آهنربا در معده  هماتوم بعد از عمل   جوش صورت   هرپس چشمي  Abscesses treated by leech therapy  آکنه چرکي  فلج بلز   فلج عصب صورتي  Tumoral ulcer on the lip treated by leech therapy  Leukemia  Blood cancer  کودک سه ساله   معجزه  ديسکوپاتي  Treatment of Kidney Stones   سنگ کليه  درمان اگزوفتالمي  بيرون زدگي چشمها  نجات از قطع دست با زالو درماني  Saved from amputation with leech therapy  پونس خورده   نجات از جراحي شکم  آسم   درمان آسم  پسوريازيس  نجات از جراحي گوش  اوديو متري (نوارگوش )  آب آوردن گوش  شيپور استاش  درد شديد پا   Convulsion-Seizure  تشنج (بيماري صرع )  Malignancy) - Malignant mole  درمان مول بدخيم رحم   با روشهاي طب سنتي ايران  درمان بيماري زونا  Zona Disease   Herpes zoster  Meniere's disease  درمان بيماري مينيربا اصلاح مزاج و زالو درماني   periodontitis  درمان التهاب لثه با زالو درماني  arthritis rheumatoid  درمان روماتیسم مفصلی   Asthma  درمان بيماري آسم   Sinusitis disease  درمان سينوزت   درمان لاغري و چاقي تنها با بادکش  Multiple Sclerosis  شفايافتگان بيماري ام اس  Coronary artery disease  بیماری انسداد عروق کرونر   درمان سرطان با آب انگور  درمان زخم مقاوم به درمان  alopecia  treatment of abscesses on the scalp  Artery disease, heart  بيماري‌ سرخرگ‌هاي‌ قلب   بیماری مولتیپل اسکلروزیس یا ” MS “  دکتر محمود خدادوست  بسته آموزشی طب سنتی  فشار خون را جدی بگیریم   شعار امسال هفته سلامت  زباله‌های عفونی  نظام پزشکی  آموزشگاه گياهان داروئ   حاج طالب طبيب   استاندارهاي فني حرفه اي  امتحان پايان دوره  بيماران صعب العلاج  بيماران لاعلاج  نسخ بيماران صعب العلاج  دکتر سيد احمد ثاقبي  يوهان ابله  مصاحبه دکتر حاج طالبي با دکتر شيخ السلام  نفر اول اهداي خون  «حجامت قصري زيبا در كويري برهوت»  شماره 62 نشريه سازمان نظام پزشكي   حجامت اطفال  تاريخچه زالودرماني  زالودرماني ايراني   زالودرماني غربي   زالودرماني مدرن  آنچه از زالو درماني نمي دانيم   خدايا براي کشتن زالو ها مارا ببخش   خارش محل گزش زالو طبيعي است   خارش  زالو و زيبايي پوست  سي سال بي دردي  درد کمر  تصاوير زالودرماني  يکصد گياه  گياه درماني مدرن مردوداست  گياه درماني مدرن  استوخدوس  Lavander  Thymus vulgaris   گياه آويشن   ترنجبين   Alhagi camelorum   جو   Hordeum vulgar  ختمي   Althea officinalis  بهارنارنج  Citrus aurantium   گشنيز   coriandrum sativum  Terminalia chebula   هليله   Mentha pulegium   پونه   Cuminum , Cyminum   ((زيره سبز))  خارشتر – علف ترنجبينHedysarum Alhagi- Alhagi pseudalhagi   گزنه = انجرهUrtica - dioica   ليمو ترشCitrus limon  زعفران Crocus satirus  كتانLinum usitatissimum  انجيرFicus . Carica   انارPunica granatuml  صبر زرد Aloe vera  سير Garlic  Allium sativum  سياهدانه nigela-sativa   دارچين Cinnamonum verum   جرم شفا Healing crime   به کدامین گناه  دفاعيات دکتر حاج طالبي از طب سنتي  جوابيه مصاحبه دکتر لنکراني  دکتر ثاقبي  رئيس سابق دانشگاه علوم پزشکي مشهد دکتر ملکي  طب مدرن  قصه پرغصه   جانباز دفاع مقدس  30 بار جراحي بي نتيجه  پيرمردي که به خاطر ابتلا به بيماري برگر انگشتان پايش قطع شد  نوجواني که با يک زانو درد معمولي خانه نشين شد   قصه هاي پرغصه  طب ايراني :( طب سنتي ايران)  راز بيش از 2000 سال حفظ سلامتي و درمان دردهاي ايرانيان  در مان ايراني  پزشك ايراني   اصلاح مزاج و طبع  تغذيه ايراني   گياه درماني ايراني :   (حفظ الصحه )  علم پيشگيري در درمان ايراني   آفرينش ، طبيعت ، گياه   روشهاي درماني طب سنتي  تاثير غذا در پوست و زيبائي در طب سنتي  دومين سمينار باز آموزي طب سنتي ايران   دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي  رفتار درماني در طب سنتي ايران  بادکش   cupping  فصد  طب سوزني   diabetic foot   درمان کيست تخمدان  ( نجات از جراحي)  پزشکي موثر   معجزه درمان آلوپسي اراتا  درمان و اصلاح آنزيمهاي کبدي   آنزيمهاي کبدي   بيماري کبدي  کبد چرب  امتحان ترم سوم و چهارم   آموزشگاه حاج طالب  بيماري وجع مفاصل  بحران در بیماری ها   یبوست در طب سنتی  زکام و نزله  صداع   سردرد  اسباب احتباس طمث  خناق  بيماري دوار  بحوحه الصوت (خشونت صدا)  بيماري سدر  درمان قطعي انسداد عروق کرونر قلب با تائيد آنژيو گرافي  استنت گذاري   جراحي قلب باز   hepatitis B treatment   پذیرش دانشجوی طب سنتی  cirrhosis  سيروز کبدي  فیبروم رحم( Uterine fibroids )  myoma   گواهينامه بين المللي  نمونه گواهينامه بين المللي آموزشگاه گياهان داروئي حاج طالب طبيب  myoma   درمان هپاتيت B  مجتمع پزشکي حاج طالب  اولين همايش اصلاح سبک زندگي در عرصه تغذيه در مرکز استان خراسان شمالي   اصلاح سبک زندگي   همایش اصلاح سبک زندگی در عرصه تغذیه  دکتر حاج طالبی   طب سنتی ایران   انجمن علمی گیاهان داروئی ایران   دکتر رضایی   fds  آخرین وضعیت سرطان در کشور  درمان وریکوسل  وریکوسل  طب سنتی   fatty liver  چند باور غلط   در مورد مصرف شامپو و صابونها  غذای ناسالم   ۷۱ درصد داروها در سوئیس  کشت گیاهان دارویی در ایران  "آنفلوآنزا B"  آنفلونزای A  Thrombocytopenia  ترمبوسایتوپنی  کاهش پلاکت خون  سوسیس، کالباس و نوشابه   گوشی های موبایل  آلوده تر از توالت!  زردچوبه  خاطرات ترسناک   پاکسازی حافظه   در جهان سرطان   هر سال 14 میلیون مورد جدید در جهان سرطان  دکتر خدا دوست   معاون طب سنتی وزیر بهداشت  گزارشی از تقلبات تکان دهنده در مکمل ها و داروهای گیاهی اروپا  نجات از قطع دست  کیست تخمدان   Treatment of diabetic foot ulcers  زخم پای دیابتی  شیادان طب سنتی   گرگان   غیر قانونی   مدعیان طب سنتی   شیمی درمانی   رساله ذهبیه   استاد عبادیانی   امام رضا , ع ,   دکتر سید احمد ثاقبی   دانشکده طب سنتی   جو   جو   آموزش طب سنتی   دیسکوپاتی  قهرمان کاراته   Effective therapy plant  گیاه درمانی موثر  گیاه درمانی مدرن   گیاه درمانی مزاجی   hepatitis B treatment   درمان سينوزت   Malignancy) - Malignant mole  Zona Disease   hepatitis B treatment   درمان سينوزت   Zona Disease   freckle  leeches therapy  blepharitis   طب موثر ایران   لوپوس   فشار خون   دیابت   پرستار   گزارش موردی   کیس ریپورت   دکتر حان طالبی   Asian Journal of Clinical Case Reports for Traditional and Alternative Medicine  طب مکمل   بهارنارنج  Thymus vulgaris   مدیرکل طب سنتی   موسسه حجامت ایران   دانشکده ارمنستان   کنگره طب سنتی و سرطان   ALL  خرم آباد   زالودرمانی ایرانی   زالودرمانی موثر  کنگره سرطان و طب سنتی   گزنه = انجرهUrtica - dioica   اولین کنگره بین المللی زخم و ترمیم بافت   کارگاه مقاله نویسی گزارش موردی  ژرنال آسیائی گزارش موردی طب سنتی و مکمل   زعفران Crocus satirus  سایت جعلی   Diabetic Foot Ulcer  Diabetic Foot Ulcer  نمایشگاه پژوهش   استاندارخراسان شمالی   دپارتمان حاج طالب   طب سنتی نوین ایران   Modern Iranian Traditional Medicine  داروهای تقلبی   طب اسلامی   آیت الله تبریزیان   خبرگزاری فارس   هتک حرمت پزشکان زحمتکش ایران چرا ؟  تهیه کننده و کارگردان  زالوین کلات   موسسه فرهنگی آرمان مدیا   رامبد جوان   مهران مدیری   در حاشیه   جراحی رایگان پزشکان ایران در مناطق محروم   مجله علمی آسیائی گزارش موردی طب سنتی و مکمل   درمان سرطان خون با روش طب سنتی   حزیران  این سینا   رازی   جرجانی   زرتشت  اتاق احیا   آیت الله مکارم شیرازی   دکتر اصفهانی   دکتر محمد مهدی اصفهانی   پروانه طبابت   دکتر حسن حاج طالبی   مراجع ذی صلاح  روحانیت   hepatitis B treatment   Zona Disease   hepatitis B treatment   درمان سينوزت   انجمن زالودرمانی انگلیس   BRITISH ASSOCIATION OF HIRUDOTHERAPY  دکتر کنستانتین سوخوف   رئیس سازمان جهانی زالودرمانی  تقویم حجامت دروغ است  تقویم حجامت   استاندارد سازی تولید و پرورش زالو  تولید زالو  پرورش زالو  استان گلستان  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی   زالودرمانی   Dr. Andreas michalsen  دکتر آندرآس میکالسن  کشور آلمان  شهر برلین   Dr. Andreas michalsen  مرکز تولید و پرورش زالو در آلمان  bbez  International Symposium on the Diabetic Foot (ISDF) in The Hague in May 2019. This quadrennial meeti  International Symposium on the Diabetic Foot  Hague  Hague Netherlands  سمپوزیوم زخم پای دیابتی   شهر لاهه هلند  22 تا 25 می